HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


Hva er Rotary?

 

Rotary’s motto er:”Service above self”.  (Å gagne andre)

 

Rotary International er en verdensomspennende organisasjon (NGO – Non governmental organization). Uavhengig av religion, rase, kjønn og politisk ståsted.

 

Rotary er yrkesbasert, hvilket vil si at medlemmene representerer forskjellige yrker.

Ideen til gründeren Paul Harris var å knytte kontakter mellom utøvere av forskjellige yrker for å utvikle en etisk standard og bedre forståelse mellom hittil ukjente personer for dermed å bidra til samfunnsnyttig innsats.

 

En Rotary klubb skal speile sammensetningen i samfunnet. Dvs. at enhver klubb skal forsøke å bestå av personer med forskjellige yrker, kjønn, alder, trosretninger, kultur og hudfarge. På denne måten kan vi hjelpe hverandre til å finne oss til rette og samtidig være med på bygge bro over kulturforskjeller.
Medlemmene bør ha en posisjon og/eller et engasjement som gjør vedkommende i stand til å ta initiativ til og støtte opp om små og store prosjekter for å gagne andre, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle medlemmer er med i forskjellige komiteer og sammensetningen roterer hvert år.

Eks. på prosjekter vi jobber med og bidrar til er:

Young Friends (ungdom fra Balkan),Vannprosjekt i Brasil, Rydding av gml. bosetning rundt Sognsvann, Magnolia konserten i Nordberg kirke, End Polio Now.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tåsen Seniorsenter
Adresse: Tåsenveien 66
Postnummer: 0873
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kaffe serveres fra kl. 1900. Gode foredrag og debatter.


NETTSIDE DISTRIKT 2310


Les merrotary lenker

Nytt fra distriktet

Loading RSS...

nytt fra rotary norge

Loading RSS...

nytt fra rotary international

Loading RSS...