HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


Hva er Rotary?

 

Rotary’s motto er:”Service above self”.  (Å gagne andre)

 

Rotary International er en verdensomspennende organisasjon (NGO – Non governmental organization). Uavhengig av religion, rase, kjønn og politisk ståsted.

 

Rotary er yrkesbasert, hvilket vil si at medlemmene representerer forskjellige yrker.

Ideen til gründeren Paul Harris var å knytte kontakter mellom utøvere av forskjellige yrker for å utvikle en etisk standard og bedre forståelse mellom hittil ukjente personer for dermed å bidra til samfunnsnyttig innsats.

 

En Rotary klubb skal speile sammensetningen i samfunnet. Dvs. at enhver klubb skal forsøke å bestå av personer med forskjellige yrker, kjønn, alder, trosretninger, kultur og hudfarge. På denne måten kan vi hjelpe hverandre til å finne oss til rette og samtidig være med på bygge bro over kulturforskjeller.
Medlemmene bør ha en posisjon og/eller et engasjement som gjør vedkommende i stand til å ta initiativ til og støtte opp om små og store prosjekter for å gagne andre, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle medlemmer er med i forskjellige komiteer og sammensetningen roterer hvert år.

Eks. på prosjekter vi jobber med og bidrar til er:

Young Friends (ungdom fra Balkan),Vannprosjekt i Brasil, Rydding av gml. bosetning rundt Sognsvann, Magnolia konserten i Nordberg kirke, End Polio Now.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tåsen Seniorsenter
Adresse: Tåsenveien 66
Postnummer: 0873
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kaffe serveres fra kl. 1900. Gode foredrag og debatter.


NETTSIDE DISTRIKT 2310Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker


Nytt fra distriktet

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

nytt fra rotary international

Loading RSS...